×

อำนาจเผด็จการที่กดทับนักเรียนไทย ‘เรียน รด.-เกณฑ์ทหาร’ รับใช้ชาติหรือรับใช้ใคร

โดย THE STANDARD TEAM
21.11.2020
  • LOADING...
อำนาจเผด็จการที่กดทับนักเรียนไทย 'เรียน รด.-เกณฑ์ทหาร' รับใช้ชาติหรือรับใช้ใคร
19.50 น. บนเวทีการปราศรัยของกลุ่มนักเรียนเลว ตัวแทนกล่าวถึงการเรียนรักษาดินแดน (รด.) ตั้งคำถามว่าทำไมต้องเรียน รด. ซึ่งก็มีหลากหลายเหตุผล แต่หลายคนที่อาจมีกำลังทรัพย์ไม่ถึงก็ไม่สามารถเรียนได้ เพราะค่าใช้จ่ายสูง แน่นอนว่าหลายคนก็เรียนเพราะไม่อยากเกณฑ์ทหาร แต่ในใบสมัครก็มีช่องให้กรอกเลือกว่าที่มาเรียนเพราะไม่อยากเป็นทหารเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งต้องกรอกไม่เห็นด้วย เพราะถ้ากรอกเห็นด้วยก็จะไม่ได้เรียน ตนจึงคิดว่าคือการบังคับทางความคิดตั้งแต่เริ่มต้น
 
 
ส่วนการฝึกก็มีทั้งการฝึกระเบียบแถว พร้อมมองว่าการศึกษาวิชาทหารก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะหากมีข้าศึกมา ก็จะได้เรียกกำลังมาฝึกป้องกันประเทศ แต่พอมองย้อนกลับไป ถือว่าเสียเวลา หากไม่เรียน รด. ก็จะมีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้น มีเวลาทำอย่างอื่นมากขึ้น
 
 
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงปัญหาการเกณฑ์ทหารที่มองว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไร จริงอยู่ที่อาจมีระเบียบวินัยทางทหาร ส่วนจุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือการมีกำลังป้องกันประเทศ แต่พอเข้าไปแล้วจริงๆ กลายเป็นว่าต้องไปเป็นทหารรับใช้ ซึ่งตนมองว่าไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเป็นทหาร เกณฑ์ทหารอย่างแท้จริง
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising