×

ทปอ. เผยไทม์ไลน์สนามสอบ ‘TCAS64’ ย้ำมีปรับรูปแบบใหม่ ปรับเนื้อหาข้อสอบ, สละสิทธิ์ในระบบเหลือ 2 ช่วง

04.08.2020
  • LOADING...

วันนี้ (4 สิงหาคม) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวชี้แจงระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS64) ปีการศึกษา 2564 โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS กล่าวว่า การปรับระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS64 ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยรูปแบบการคัดเลือกยังคงมี 5 รูปแบบเหมือนเดิม (แต่มีการรวม Admission ที่เคยมี 2 รอบ ให้มารวมเข้าด้วยกันจึงเหลือ 4 รูปแบบ) ประกอบด้วย Portfolio, Quota, Admission และ Direct Admission

 

โดยถูกกำหนดมาเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันในการคัดเด็กเข้าเรียน และที่สำคัญทั้งหมดจะต้องดำเนินงานให้เสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่อให้ทันต่อการเปิดสถานศึกษาที่จะเกิดขึ้นในเดือนเดียวกัน 

 

ทั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลงของ TCAS64 สรุปได้เป็น 4 ประเด็น ดังนี้

  1. TCAS64 จะเป็นการรวมรอบการสมัคร Admission 1 และ 2 
  2. กำหนดเรื่องการสละสิทธิ์ในระบบ ให้เหลือ 2 ช่วงเวลาคือ รอบ Portfolio & Quota จากเดิม 4 ช่วง
  3. อนุญาตให้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ รับสมัครสอบ Portfolio & Quota ได้อย่างอิสระ แต่ต้องมีการส่งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้เลือกยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนเพียงสาขาเดียวเท่านั้น ตามเวลาที่กำหนด 
  4. มีการปรับเนื้อหาข้อสอบ โดยมอบหมายให้ สสวท. ออกข้อสอบ 7 รายวิชา 

 

 

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือก TCAS64

 

ขณะที่กำหนดการต่างๆ ของทั้ง 4 รอบ มีรายละเอียดดังนี้

 

รอบ Portfolio

รับสมัคร: มหาวิทยาลัย/สถาบันกำหนด

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ต้องส่งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายใน 19-20 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลในระบบ: 22 กุมภาพันธ์ 2564

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ: 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

สละสิทธิ์ในระบบ: ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 2 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564

 

รอบ Quota

รับสมัคร: มหาวิทยาลัย/สถาบันกำหนด

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ต้องส่งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายใน 8 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลในระบบ: 10 พฤษภาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ: 10-11 พฤษภาคม 2564

สละสิทธิ์ในระบบ: 12-13 พฤษภาคม 2564

 

รอบ Admission

รับสมัคร: 7-15 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลในระบบ Admission 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 และ Admission 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ: Admission 1 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564 และ Admission 2 อัตโนมัติ

สละสิทธิ์ในระบบ: ไม่อนุญาต ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ

 

รอบ Direct Admission

รับสมัคร/ประกาศผลในระบบ/ยืนยันสิทธิ์ในระบบ สละสิทธิ์ในระบบ: มหาวิทยาลัยจะกำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 3-15 มิถุนายน 2564

 

ส่วนกำหนดการสอบของสนามต่างๆ มีดังนี้

  • GAT PAT กำหนดสอบ 20-23 มีนาคม 2564 และประกาศผลสอบ 23 เมษายน 2564
  • O-NET กำหนดสอบ 27-28 มีนาคม 2564 และประกาศผลสอบ 27 เมษายน 2564
  • 9 วิชาสามัญ กำหนดสอบ 3-4 เมษายน 2564 และประกาศผลสอบ 29 เมษายน 2564
  • วิชาเฉพาะของแต่ละสถาบัน จะจัดสอบช่วงวันที่ 6-10 เมษายน 2564 

 

ทั้งนี้การสอบของ 3 สนามแรกอย่าง GAT PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ จะมีการปรับในส่วนเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising