×

‘สมาคมธนาคารไทย’ เร่งพัฒนา AI – ตั้งศูนย์ตรวจสอบ ‘ธุรกรรมเสี่ยงทุจริต’ เสริมความปลอดภัยการทำธุรกรรมการเงิน

14.02.2023
  • LOADING...
สมาคมธนาคารไทย

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ระบบธนาคารพาณิชย์กำลังดำเนินงานสร้างระบบกลางที่เรียกว่า ‘ศูนย์ตรวจเช็กธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุจริต’ (Central Fraud Registry) ซึ่งดำเนินการโดย ITMX ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบพร้อมเพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งความเสียหาย ผ่านการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 

ประธานสมาคมธนาคารไทยกล่าวอีกว่า ปัจจุบันแต่ละธนาคารมีการเร่งพัฒนาและใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยแล้ว เนื่องจากธุรกรรมส่วนมากมีขนาดเล็กจึงต้องใช้ AI เข้ามาช่วย ใช้มนุษย์ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลแจ้งธนาคารอื่นๆ ทราบยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากข้อจำกัดภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล

 

ทั้งนี้ ด้วยกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบัน ผยงกล่าวว่าทำให้ธนาคารต่างๆ ไม่สามารถยับยั้งธุรกรรมที่ต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็วพอ ทำให้ตอนนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลัง ได้เร่งออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. …. เพื่อก้าวผ่านข้อจำกัด เปิดทางให้ธนาคารให้ข้อมูลที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นข้อมูลอาชญากรรม ‘ข้ามธนาคาร’ เพื่อให้สิทธิแต่ละธนาคารดำเนินการยับยั้งได้เลย ไม่ต้องรอใบแจ้งความ เพียงแค่เจ้าของบัญชีได้รับการยืนยันเท่านั้น โดยไม่ผิดกฎหมาย

 

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า วันที่ 24 มกราคม 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนประกาศใช้บังคับต่อไป โดยร่าง พ.ร.ก. ดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

  1. สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ มีอำนาจแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและธุรกรรมของลูกค้าผ่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
  2. ผู้ให้บริการโทรคมนาคม มีอำนาจแลกเปลี่ยนข้อมูล และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต เข้าถึงข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนได้
  3. สำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางเท่าที่จำเป็น เกี่ยวกับข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ข้อความสั้น เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนและป้องกัน
  4. ขั้นตอนในการระงับการทำธุรกรรม

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising