×

Thanwaa

Thanwaa
11 มิถุนายน 2021

TASTE: ถ้าไม่ทำร้านวันนี้ อาจจะไม่ได้ทำอีกเลยก็ได้ Thanwaa โฮมคาเฟ่ของกลุ่มคนช่างฝัน

“ตอนที่ยังเป็นร้านเล็กๆ รู้สึกว่าฝันยังไม่จบ อยากทำให้ใหญ่กว่านี้ ถึงตอนนี้มีจะมีเรื่องแย่ๆ เกิดขึ้น แต่ถ้าไม่ทำตอนนี้ที่ยังมีกำลังอยู่ จะได้ไปทำตอนไหน” เม-จรัญญา โลหะเวช เจ้าของร้าน Thanwaa เล่าให้ฟังถึงการตัดสินใจขยับขยายร้านใหม่ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม   ความเด็ดเดี่ยวที่ทางร้านตัดสินใจขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นนั้นสวนทางกับสถานการณ์ที่เศรษฐกิจกร...

Close Advertising