×

Spectrosynthesis II

11 มกราคม 2019

Spectrosynthesis II นิทรรศการขับเคลื่อนพลัง LGBTQ ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ปลายปีนี้

หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับกลุ่ม LGBTQ จากในภาพยนตร์หรือซีรีส์หลายๆ เรื่อง แต่ครั้งนี้หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจะทำให้คุณได้เข้าใจเรื่องราวของกลุ่ม LGBTQ มากขึ้น ผ่านผลงานศิลปะบนเฟรมผ้าใบที่สะท้อนเนื้อหาความหลากหลายทางเพศและมุมมองการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมเอเชียจาก 50 ศิลปินที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับความแตกต่างของชีวิตมากขึ้น   ผลงานของ เ...