×

Sinopham

ภูเก็ต
12 กรกฎาคม 2021

ภูเก็ตยกระดับการเข้าเมือง เดินทางจากพื้นที่สีแดงหรือสีแดงเข้มต้องมีผลตรวจโควิดแม้ฉีดวัคซีน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชจังหวัดภูเก็ตลงนามประกาศ คำสั่งฉบับที่ 3860/2564 ว่าด้วยเรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคนไทยจากต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย   โดยคนไทยหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และต้องการเดินท...
Close Advertising