×

Shwe Kokko (ชเวโก๊กโก่)

24 เมษายน 2024

สำรวจ ‘เมียวดี’ ดาวน์ทาวน์ที่เคยเหงาในอดีต มีขุมทรัพย์อะไรซ่อนอยู่บ้าง

‘แม่สอด’ เป็นเมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดตาก วันนี้กำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากแม่สอดเป็นเมืองการค้าชายแดนเชื่อมกับเมียวดี ประเทศเมียนมา    โดยรัฐบาลไทยได้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตั้งแต่ปี 2558 แม่สอดจึงเป็นหนึ่งในด่านค้าชายแดนเศรษฐกิจสำคัญของไทย    ในเชิงพื้นที...

X
Close Advertising