×

Self-Awareness

20 ธันวาคม 2017

ฟินแลนด์สร้างระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกได้อย่างไร? (ทำไมไทยถึงทำไม่ได้…)

เรียนฟรี ไม่มีการบ้าน ไม่มีการสอบวัดเกรด…   คำเหล่านี้ที่เราได้ยินกันหนาหูในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมทั้งหมดของประเทศเล็กๆ ในกลุ่มนอร์ดิกที่ได้ชื่อว่า ระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก   แต่ด้วยความที่ ‘ฟินแลนด์’ มีประชากรเพียง 5.5 ล้านคน การพัฒนาด้านต่างๆ จึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว รัฐบาลก็พร้อมทุ่มเทและทุ่มทุนต่...

Close Advertising