×

Plague Inc.

Plague Inc
26 มีนาคม 2020

Plague Inc. โหมดใหม่ จากเกมแพร่เชื้อโรค กลายเป็นเกมกู้โลกจากไวรัส

เล่นบทผู้ร้ายทำลายโลกมานาน สำหรับ Plague Inc. เกมไวรัสถล่มโลกจากสตูดิโอเกม Ndemic Creation ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวคือการ ‘จบประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ’ โดยผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นผู้ร้ายสร้างโรคระบาดในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ฯลฯ และวางแผนปล่อยเชื้อร้ายอย่างไรก็ได้ให้ระบาดในหมู่มวลมนุษย์มากที่สุด ทว่าล่าสุดนักพัฒนาเกมออกมาปร...
30 มกราคม 2020

เกมไวรัสถล่มโลกได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ระบาด

กลับเข้ามาอยู่ในกระแสอีกครั้งสำหรับ Plague Inc. เกมไวรัสถล่มโลกจากสตูดิโอเกม Ndemic Creations ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวคือการ ‘จบประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ’ โดยผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นผู้ร้ายสร้างโรคระบาดในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ฯลฯ และวางแผนปล่อยเชื้อร้ายอย่างไรก็ได้ให้ระบาดในหมู่มวลมนุษย์มากที่สุดจนรัฐบาลหรือระบบเกมไม่สามา...

Close Advertising