×

Paul Singer

11 พฤศจิกายน 2022

เปิดสาเหตุที่ทำให้ ‘หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์’ สร้างความปั่นป่วนแก่ตลาดตราสารหนี้ในขณะนี้

หลายคนน่าจะเคยได้ยินหรือได้เห็นคำว่า ‘หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์’ ผ่านหูผ่านตากันมาบ้าง หากจะให้สรุปสั้นๆ ถึงนิยามของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ในทางทฤษฎี คือหุ้นกู้ที่ผู้กู้สามารถเลือกที่จะไม่จ่ายคืนเงินกู้นี้ได้ตลอดไป ซึ่งหมายความว่าหุ้นกู้ชนิดนี้จะไม่ได้ถูกกำหนดวันครบกำหนดชำระคืนเงินต้น หรืออาจจะเป็นการกำหนดในระยะเวลาที่ยาวมาก เช่น 50 ปี    แต่...

Close Advertising