×

Ooredoo Myanmar

9 กันยายน 2022

Ooredoo บริษัทโทรคมนาคมของกาตาร์ตัดสินใจ ‘ขายธุรกิจ’ ด้วยมูลค่า 2.1 หมื่นล้านบาท และออกจาก ‘เมียนมา’ ตามรอย Telenor ของนอร์เวย์

กลุ่มโทรคมนาคมของกาตาร์ Ooredoo ได้ตกลงขายธุรกิจในเมียนมาด้วยมูลค่า 576 ล้านดอลลาร์ หรือราว 2.1 หมื่นล้านบาท ให้กับบริษัทในสิงคโปร์ กลายเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมต่างประเทศรายสุดท้ายที่ออกจากประเทศตามรอย Telenor ของนอร์เวย์   Ooredoo Asian Investments ซึ่งเป็นเจ้าของ Ooredoo Myanmar และ Ooredoo Myanmar Fintech จะถูกขายให้กับ Nine Communic...
ธนาคารกลางเมียนมา
18 กรกฎาคม 2022

แบงก์ชาติ เมียนมา สั่งบริษัทและประชาชนระงับจ่ายคืนหนี้ต่างประเทศ เพื่อรักษาระดับทุนสำรอง หลังสกุลเงินอ่อนค่าลง 1 ใน 3

ธนาคารกลาง เมียนมา มีคำสั่งให้บริษัทต่างๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีเงินกู้ต่างประเทศ ระงับการชำระคืนหนี้ต่างประเทศชั่วคราว เพื่อต้องการรักษาทุนสำรองระหว่างประเทศ   Win Thaw รักษาการผู้ว่าการธนาคารกลางเมียนมา ได้ส่งหนังสือถึงธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่ได้รับอนุญาต เพื่อระงับการจ่ายคืนหนี้ต่างประเทศไม่ว่าจะในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งใ...

Close Advertising