×

Olaf Scholz

28 กันยายน 2021

พรรค SPD ประกาศชัยชนะเลือกตั้งเยอรมนีเหนือพรรค CDU ของ ‘แมร์เคิล’ แล้ว จับตาอีกสองพรรคตัวแปรสำคัญตั้งรัฐบาล

พรรค Social Democrats (SPD) ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเยอรมนี โดย โอลาฟ ชอลซ์ หัวหน้าพรรค ระบุว่า เขาได้รับมอบอำนาจอย่างชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล และระบุว่า ถึงเวลาแล้วสำหรับการจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคกรีนและพรรคสายเสรีนิยมอย่าง Free Democrats (FDP) ขณะที่ อาร์มิน ลาเชต คู่แข่งจากพรรคอนุรักษนิยมอย่าง Christian Democratic U...
Close Advertising