×

Microsoft Exchange

China Microsoft Exchange
20 กรกฎาคม 2021

‘สหรัฐฯ อังกฤษ อียู’ ผนึกกำลังกล่าวหาจีน อยู่เบื้องหลังการโจมตีไซเบอร์บนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange

สามพันธมิตรชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหภาพยุโรป (อียู) ได้ร่วมกันกล่าวหาจีน ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีไซเบอร์ครั้งใหญ่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยเป้าโจมตีในครั้งนั้นก็คือเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Exchange จนส่งผลกระทบต่อบริษัทและองค์กรอย่างน้อย 30,000 แห่งทั่วโลก   สถานีโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษรายงาน อ้างความเห็นของบริษั...

Close Advertising