×

Lotay Tshering

27 สิงหาคม 2023

ผู้นำต่างประเทศร่วมแสดงความยินดี เศรษฐา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย

วันนี้ (27 สิงหาคม) ในโอกาสที่ เศรษฐา ทวีสิน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 มีผู้นำต่างประเทศและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศร่วมแสดงความยินดี และหวังที่จะร่วมมือกับไทย ส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เช่น   โจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา, สอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐ...


X
Close Advertising