×

iStudio by Copperwired

18 ตุลาคม 2019

CPW เทรดวันแรก ผลงานดี ปิดตลาดราคาเพิ่มจาก IPO 5.88%

18 ตุลาคม 2562 เป็นวันแรกที่ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW เชนร้านค้าปลีกไอทีที่มีร้านภายใต้แบรนด์ iStudio by Copperwired, ร้าน Ai_ สยามดิสคัฟเวอรี่ และ U-Store by Copperwired เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ   ผลปรากฏว่าราคาหุ้นเปิดการซื้อขายที่ 2.68 บาท เพิ่มขึ้น 12.61% จากราคา IPO ที่ 2.38 บาทต่อหุ้น แ...
15 ตุลาคม 2019

CPW เจ้าของร้าน iStudio by Copperwired เคาะฤกษ์ 18 ต.ค. เข้าเทรดวันแรก

เคาะฤกษ์ 18 ตุลาคม เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก ตามแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW    โดยมีจำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท กำหนดราคาไอพีโอไว้ที่ 2.38 บาทต่อหุ้น คิดเป็...