×

Islam

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
11 พฤษภาคม 2023

เลือกตั้ง 2566 : ประธานคณะกรรมการอิสลามกระบี่แจงปมเอกสารขอความร่วมมือเลือกพรรคประชาชาติ เผยเลขาฯ เป็นคนออก เจ้าตัวไม่รู้

วานนี้ (10 พฤษภาคม) เฟซบุ๊กแฟนเพจ กระบี่ไม่ทน โพสต์ข้อความระบุถึงเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เรื่องสำหรับให้อิหม่ามทุกมัสยิดในพื้นที่จังหวัดกระบี่คุตบะห์วันศุกร์ (บรรยายธรรมประจำสัปดาห์) เรื่องข้อพึงสังวรการเลือกตั้งในมิติของอิสลาม   ใจความของเอกสารดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้ประชาชนไปใช...


X
Close Advertising