×

ICO Portal

10 สิงหาคม 2018

ก.ล.ต. เตือน อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชวนลงทุนเงินดิจิทัล ขอให้เช็กชื่อตัวแทนที่เว็บไซต์ ตอนนี้ยังไม่มี ICO Portal

รพี สุจริตกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นจากช่วงที่ผ่านมาพบการหลอกลวงโดยอ้างถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหลายกรณีซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน จึงเป็นที่มาของการจัดทำพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อกำหนดกรอบการกำกับดูแลให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิ...
8 มิถุนายน 2018

ก.ล.ต. เคาะแล้ว หลักการ ICO ขายรายย่อยได้ไม่เกิน 3 แสนบาท รายใหญ่-สถาบันซื้อได้ไม่จำกัด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เห็นชอบแนวทางกำกับดูแลการระดมทุนด้วยการเสนอขายเหรียญดิจิทัลให้นักลงทุนหรือ ICO การประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขาย นายหน้า และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อสร้างความชัดเจนสำหรับผู้ต้องการออก ICO ตัวกลางที่เกี่ยวข้อง ผู้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ลดโอกาสที่ประชาชนจะถูกหลอกลวงหรือถูกเอาเปรี...