×

Heatwave

31 สิงหาคม 2022

ชมคลิป: เจาะประเด็นความเสี่ยง และกลยุทธ์ลงทุนในหุ้นจีน

‘เจาะประเด็นความเสี่ยงและกลยุทธ์ลงทุนในหุ้นจีน’ พูดคุยกับ เกษรี อายุตตะกะ, CFP® ผู้อำนวยการกลยุทธ์การลงทุน SCB Chief Investment Office ธนาคารไทยพาณิชย์   ติดตาม รายการ Morning Wealth ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00-8.00 น. ทาง Facebook และ YouTube ของ THE STANDARD W...
4 สิงหาคม 2017

เล่นน้ำดับร้อน! อุณหภูมิในอิตาลี พุ่งสูงถึง 40 องศาฯ

     อุณหภูมิบริเวณยุโรปใต้และยุโรปตะวันออกเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ จากเดิมที่ในแต่ละปีเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 10 องศาฯ จากอุณหภูมิเฉลี่ยเดิม แต่ในปีนี้สถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง เกิดภัยแล้งและไฟป่าลุกลามในหลายพื้นที่          อิตาลีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุ...


X
Close Advertising