×

Heat Index

ดัชนีความร้อน
24 เมษายน 2024

กทม. รายงานค่าดัชนีความร้อนอยู่ในระดับ ‘อันตรายมาก’ ขอให้งดทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด

วันนี้ (24 เมษายน) กรุงเทพมหานครรายงานการพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) สูงสุดรายวันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับอันตรายมาก มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 52 องศาเซลเซียส โดยข้อแนะนำด้านสุขภาพ ประชาชนทุกกลุ่มงดทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด   ทั้งนี้ ค่าดัชนีความร้อนหมายถึงอุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกได้ ณ ขณะนั้น ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความ...
ดัชนีความร้อน
6 มีนาคม 2024

ดัชนีความร้อน ‘ความรู้สึกร้อนมาก’ 6 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม กรมอุตุนิยมวิทยาได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ระบุถึงการคาดหมายค่าดัชนีความร้อนหรือ Heat Index ซึ่งเป็นค่าอุณหภูมิที่คนรู้สึกได้ถึงอากาศร้อนในขณะใดขณะหนึ่ง โดยพบว่าในช่วงวันที่ 6 มีนาคม พบตัวเลขอุณหภูมิที่น่าสนใจ     ภาพประกอบ: กันยกร กาญจนวิไล...

X
Close Advertising