×

Gini Coefficient

29 พฤศจิกายน 2023

World Bank เผย ไทยเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ‘สูงสุด’ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-แปซิฟิก

World Bank เปิดเผยว่า ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของไทย (Gini Coefficient) สูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-แปซิฟิก อยู่ที่ 43.3% ในปี 2021 พร้อมแนะไทยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแรงงาน การศึกษา และการพัฒนาในระดับภูมิภาค เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันมากขึ้น   วันนี้ (29 พฤศจิกายน) ธนาคารโลก (World Bank) เผยแพร่รายงาน ‘ปิดช่องว่าง: ความเหลื...

Close Advertising