×

Fighting Brand

ดนันท์ สุภัทรพันธุ์
27 เมษายน 2021

ไปรษณีย์ไทยตั้ง ‘ดนันท์ สุภัทรพันธุ์’ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ จับตาออก ‘Fighting Brand’ สู้แข่งดุ

คณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีมติแต่งตั้งให้ ‘ดนันท์ สุภัทรพันธุ์’ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริษัท โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีวาระ 4 ปี ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป   สำหรับ ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลมากว่า 25 ปี ได้รับการยอมรับในวงการสื่อ...

Close Advertising