×

Eros Cinema

27 พฤศจิกายน 2017

เดินหน้าอนุรักษ์ ‘อาคารศิลปะแห่งมุมไบ’ เตรียมบันทึก-ปักหมุดลงแผนที่

  มุมไบ ถูกเรียกขานในฐานะไมอามีแห่งอินเดีย ด้วยตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมที่เรียงรายข้างชายหาด จนนำมาสู่ความต้องการให้อนุรักษ์อาคารเหล่านี้เอาไว้เพื่อเป็นมรดกต่อไป โครงการศิลปะตกแต่งมุมไบ (Art Deco Mumbai) มีขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลและให้ความรู้แก่ผู้อาศัยถึงจุดกำเนิดของตึกต่างๆ และเพื่อช่วยรักษาสถาปัตยกรรมเหล่านี้เอาไว้   ...

Close Advertising