×

Energy Disrupt

วิเคราะห์หุ้น OR ผ่านมุมมองสถาบัน ชูจุดเด่นสาขาเยอะ-รายได้มั่นคง แต่ห่วงการปรับกลยุทธ์สู้ศึก ‘Energy Disrupt’
25 มกราคม 2021

วิเคราะห์หุ้น OR ผ่านมุมมองสถาบัน ชูจุดเด่นสาขาเยอะ-รายได้มั่นคง แต่ห่วงการปรับกลยุทธ์สู้ศึก ‘Energy Disrupt’

ปรากฏการณ์แห่จองซื้อหุ้น บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR วันแรก (24 มกราคม) จนเป็นเหตุให้ช่องทางออนไลน์ของ 3 ธนาคารที่เป็นตัวแทนจำหน่าย อันได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ไม่สามารถรองรับธุรกรรมที่เข้ามาอย่างหนาแน่นในชั่วขณะหนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงจำนวนผู้ต้องการร่วมเป็นเจ้าของกิจการ OR ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ลงทุนรายย่อย&...