×

เลือกตั้ง 2566 : กกต. ออกมาตรการป้องกันการสับสนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
07.05.2023
  • LOADING...

สำหรับการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง บัตร ‘สีม่วง’ และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ บัตร ‘สีเขียว’ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายเพียงหมายเลขเดียว

 

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์เลือก ‘ผู้สมัครผู้ใด’ หรือ ‘บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด’ ให้ทำเครื่องหมายกากบาทช่องไม่เลือก

 

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising