×
498722

Data Privacy

‘สิ่งแวดล้อม-ซัพพลายเชน-ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล’ 3 หัวใจหลักคนทำธุรกิจยุคใหม่ สรุปงานสัมมนา dtac Forum 2021 [Advertorial]
11 มิถุนายน 2021

‘สิ่งแวดล้อม-ซัพพลายเชน-ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล’ 3 หัวใจหลักคนทำธุรกิจยุคใหม่ สรุปงานสัมมนา dtac Forum 2021 [Advertorial]

ท่ามกลางสภาวะความผันผวนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ ทั้งสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มาตรการจากภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจโลกที่ยังคงสะบักสะบอมจากแรงเหวี่ยงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการตั้งคำถามที่ว่า ภาคธุรกิจต่อจากนี้ ผู้ประกอบการ ผู้นำองค์กรจำนวนมาก ควรจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรดี?   เมื่อเร็วๆ นี้ dtac ได้...
Data Privacy
18 พฤษภาคม 2021

ในวันที่ Cookie ไม่มีความหมายอีกต่อไป นักโฆษณาต้องปรับตัวก่อนตาย ในยุค Data Privacy ที่ลงเงินเท่าไรกลับไม่ได้ผลเลย!

กลายเป็นเรื่องที่นักการตลาดต้องขบคิดขึ้นมาอย่างหนักว่า ในยุคที่ Cookie ไม่มีความหมายอีกต่อไป นักการตลาดต้องปรับตัวอย่างไรในวันที่ Data Privacy ทำให้โฆษณาที่คุณเคยลงเงินไปไม่ได้ผลอีกแล้ว   น้ำหวาน-ชวนา กีรติยุตอมรกุล Managing Director ของ CJWORX Group ให้มุมว่า ในปี 2021 กฎหมาย PDPA เริ่มถูกบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งส่งผลให้การตั้งค่าค...