×

CS Global Wealth Report 2018

15 กุมภาพันธ์ 2019

หลักนิติธรรมและการขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน [Advertorial]

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างหนัก โดยล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลจาก CS Global Wealth Report 2018 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดจากการจัดอันดับ 40 ประเทศในรายงาน โดยประชากร 1% ที่ร่ำรวยที่สุดบนยอดพีระมิด ครอบครองทรัพย์สินถึง 66.9% ของประเทศ ขณะที่ประชากรที่รวยที่สุด 10% ครองทรัพย...

X
Close Advertising