×

Cross Default

จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์
6 กันยายน 2023

หุ้นกู้ JKN ไม่รอด มีอีก 6 รุ่นถูก Cross Default รวม 2.76 พันล้านบาท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส่งหนังสือทวงหนี้

ปัญหาหุ้นกู้ JKN ลามต่อ บล.เอเซียพลัส และ บล.ดาโอ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ส่งหนังสือแจ้งว่า หุ้นกู้ JKN จำนวน 6 รุ่น มูลค่า 2.76 พันล้านบาท เกิด Cross Default พร้อมทวงหนี้ ขณะที่ แอน จักรพงษ์ ยืนยัน ไม่เบี้ยวจ่ายหนี้     แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป หรือ JKN แจ้งต่อตลาดหลักทรั...
16 มิถุนายน 2023

STARK ขอเจรจาเจ้าหนี้หุ้นกู้ 9.2 พันล้าน เสี่ยง Cross Default หลังถูกทวงหนี้ขีดเส้นตายจ่ายหนี้ก้อนแรก 2.24 พันล้าน ภายใน 2 ก.ค. นี้

บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK ชี้แจงผู้ถือหุ้นกู้ 2 ชุดทวงหนี้ 2.24 พันล้านบาท ให้จ่ายภายใน 2 กรกฎาคมนี้ หากไม่จ่ายหุ้นกู้ 9.2 พันล้าน เสี่ยง Cross Default ทั้งก้อน ระบุกำลังเจรจากับเจ้าหนี้ทั้งหมด   วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  ชี้แจงการถูกเรียกให้ห...
STARK
1 มิถุนายน 2023

STARK ระส่ำ ผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 2 ชุดสั่งให้จ่ายหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายใน 30 วัน เสี่ยงทำหุ้นกู้ทั้งก้อน 9.2 พันล้านบาทเกิด Cross Default

‘สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น’ ยังเสี่ยงต่อหลังผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด มูลค่า 2.24 พันล้านบาท ขอใช้สิทธิ์เรียกคืนให้ชำระหนี้เงินสดและดอกเบี้ยภายใน 30 วัน เสี่ยงทำหุ้นกู้ 9.2 พันล้านบาทเกิด Cross Default ทั้งก้อน    วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เนื่องจากผู้ถือห...

Close Advertising