×
365806

Caturday Cafe

22 พฤษภาคม 2020

วางเรื่องเครียดแล้วให้คาเฟ่แมวช่วยเยียวยา เมื่อ Mohu Mohu Cafe และ Caturday Cafe กลับมาเปิดทำการอีกครั้ง

เมื่อเจอเรื่องเครียดมาทั้งเดือน ความน่ารักของเหล่าแมวในคาเฟ่แมวจึงเป็นหนึ่งในหนทางที่จะช่วยเยียวยาจิตใจ จากมาตรการคลายล็อกระดับที่ 1 ทำให้ร้านอาหารและคาเฟ่ต่างๆ พากันกลับมาเปิดให้นั่งกินที่ร้านได้ คาเฟ่แมวอย่าง Mohu Mohu Cafe และ Caturday Cafe ก็เป็นหนึ่งในนั้น บรรยากาศการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งของคาเฟ่แมวจะเป็นอย่างไร ไปชมกันได้เลย   ...
15 พฤษภาคม 2020

วางเรื่องเครียดแล้วให้คาเฟ่แมวช่วยเยียวยา เมื่อ Mohu Mohu Cafe และ Caturday Cafe กลับมาเปิดทำการอีกครั้ง

เมื่อเจอเรื่องเครียดมาทั้งเดือน ความน่ารักของเหล่าแมวในคาเฟ่แมวจึงเป็นหนึ่งในหนทางที่จะช่วยเยียวยาจิตใจ จากมาตรการคลายล็อกระดับที่ 1 ทำให้ร้านอาหารและคาเฟ่ต่างๆ พากันกลับมาเปิดให้นั่งกินที่ร้านได้ คาเฟ่แมวอย่าง Mohu Mohu Cafe และ Caturday Cafe ก็เป็นหนึ่งในนั้น     ก่อนหน้านี้ที่ร้านต้องปิดชั่วคราวในช่วงมาตรการล็อกดาวน์ ทางร...