×

BIMSTEC

ไทยรับมอบตำแหน่งประธาน ‘BIMSTEC’ ประยุทธ์ยินดี มุ่งมั่น สานต่อความสำเร็จของศรีลังกา
30 มีนาคม 2022

ไทยรับมอบตำแหน่งประธาน ‘BIMSTEC’ ประยุทธ์ยินดี มุ่งมั่น สานต่อความสำเร็จของศรีลังกา

วันนี้ (30 มีนาคม) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้นำความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ครั้งที่ 5 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งประธาน BIMSTEC ผ่านระบบการประ...
รู้จัก BIMSTEC ความร่วมมือเหนืออ่าวเบงกอล ที่ครอบคลุมตั้งแต่เศรษฐกิจ จนถึงปัญหามนุษยชาติ
23 พฤศจิกายน 2020

รู้จัก BIMSTEC ความร่วมมือเหนืออ่าวเบงกอล ที่ครอบคลุมตั้งแต่เศรษฐกิจ จนถึงปัญหามนุษยชาติ

หากปักวงเวียนลงตรงกลางประเทศไทยแล้วตีเส้นรอบวง ก็จะพบว่าอ่าวเบงกอลนั้นอยู่ในรัศมีที่ใกล้ประเทศไทยมาก ครอบคลุมประเทศเพื่อนบ้านที่พึ่งพาอ่าวเบงกอลอย่างเมียนมา บังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา เลยขึ้นไปถึงภูฏาน และเนปาล    เป็นกลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า วัฒนธรรม และศาสนามาหลายร้อยปี โดยมีอ่าวเบงกอลเป็นศูนย์กลางที่ร้อยประสานวิถีชีว...
13 กรกฎาคม 2018

นายกฯ เยือนศรีลังกา จับมือเร่งเสริมสร้างการค้า การลงทุน ขอบคุณมอบหน่อโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ให้ไทย

วานนี้ (12 ก.ค.) เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ซึ่ง นายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา จัดขึ้นอย่างสมเกียรติและอบอุ่น ณ ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา หลังจากนั้น เวลา 18.30 น. นายกรัฐมนตรีและประธ...

Close Advertising