×

BCG Model

กรมสรรพสามิต
14 มิถุนายน 2023

สรรพสามิตขานรับนโยบาย หนุนใช้ ‘เอทานอล’ ในอุตสาหกรรม Bio Plastic ลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้สามารถนำเอทานอลไปผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ นอกเหนือการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการผลิตสุรา สอดรับหลักการ BCG Model ด้านกรมสรรพสามิตขานรับนโยบายหนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) รองรับการขยายตัวตามเทรนด์โลกในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่ง...
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 มิถุนายน 2023

ตลท. แก้เกณฑ์ เปิดทางให้ 10 ธุรกิจกลุ่ม BGC ขาย IPO ผ่านเกณฑ์มาร์เก็ตแคปได้ รับแผนยุทธศาสตร์ประเทศ มีผล 6 มิ.ย. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศปรับเกณฑ์รับหุ้นขาย IPO ให้ระดมทุนผ่านเกณฑ์มาร์เก็ตแคปได้ หวังหนุน 10 ธุรกิจในกลุ่ม BCG Model กำหนดเข้า SET ต้องมีมาร์เก็ตแคปไม่น้อยกว่า 7,500 ล้านบาท ส่วน mai มีมาร์เก็ตแคปไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท    ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการปรับปร...

X
Close Advertising