×

Bath & Body Works

Victoria’s Secret
22 พฤษภาคม 2021

ยอดขายบริษัทแม่ของ Victoria’s Secret กลับมาดีขึ้นอีกครั้งในไตรมาสแรกของปี 2021 หลังผ่านปี 2020 อันเลวร้ายมาได้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา L Brands บริษัทแม่ของ Victoria’s Secret และ Bath & Body Works ออกมาเปิดเผยผลประกอบการในไตรมาสแรกของปี 2021 ซึ่งเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2020   โดยยอดขายทั้งหมดของบริษัทในช่วง 3 เดือนแรกอยู่ที่ 3,023 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,850 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2020 ที่เคยทำไว้ 1,654 ล้า...

Close Advertising