×
97842

BAR B GON CLUB

15 มิถุนายน 2018

วิ่งมาราธอน กินมาราธอน มาราธอนเริ่มจากไหน ทำไมอะไรๆ ก็ต้องมาราธอน [Advertorial]

ได้ยินคำว่า ‘มาราธอน’ (Marathon) กิจกรรมที่คนส่วนใหญ่นึกถึงเป็นอันดับแรกน่าจะเป็นการวิ่ง ซึ่งพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับออกซ์ฟอร์ดได้ให้นิยามมาราธอนว่าหมายถึงการวิ่งแข่งเส้นทางระยะยาว 42.195 กิโลเมตรอย่างแน่วแน่และเคร่งครัด   คำว่า ‘แน่วแน่’ และ ‘เคร่งครัด’ นี่เองที่ทำให้วัฒนธรรมมาราธอนในช่วงที่ผ่านมาดิ้นได้และเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทแวดล้อมต่า...