×

Antigen Test Kit

12 กรกฎาคม 2021

ตรวจโควิดด้วย Rapid Antigen Test รู้ผลภายใน 30 นาที พบติดเชื้อแยกกักตัวที่บ้าน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชี้แจงระบบดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว คือไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ที่บ้านหรือชุมชน ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่น และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อให้บริการระดับปฐมภูมิร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ในระหว่างที่โรงพยาบาลประสบกับปัญหาเต...
ภูเก็ต
12 กรกฎาคม 2021

ภูเก็ตยกระดับการเข้าเมือง เดินทางจากพื้นที่สีแดงหรือสีแดงเข้มต้องมีผลตรวจโควิดแม้ฉีดวัคซีน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชจังหวัดภูเก็ตลงนามประกาศ คำสั่งฉบับที่ 3860/2564 ว่าด้วยเรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคนไทยจากต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย   โดยคนไทยหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และต้องการเดินท...
Rapid Antigen Test
12 กรกฎาคม 2021

เริ่มตรวจโควิดด้วย Rapid Antigen Test ทราบผลภายใน 30 นาที แก้ปัญหาเตียงโรงพยาบาลเต็ม

วานนี้ (11 กรกฎาคม) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่า สปสช. และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุกกระจายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.)  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคมเป็นต้นไป โดยตั้งเป้าตรวจให้ได้วันละ 10,000-12,000 คน เ...

X
Close Advertising