×

โรคติดต่อ

25 พฤษภาคม 2020

โลกาภิวัตน์ และประวัติศาสตร์การระบาดของเชื้อโรคข้ามดินแดน

เมื่อพูดถึงโลกยุคโลกาภิวัตน์ในความรู้สึกและการรับรู้ของคนส่วนใหญ่ เรามักมีความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ไปในทิศทางที่ดี ไม่ว่าจะมองว่าโลกาภิวัตน์ทำให้โลกที่กว้างใหญ่นี้แคบลง ทำให้โลกเชื่อมเข้าหากัน ทำให้มนุษย์เข้าใกล้กัน มีปฏิสัมพันธ์กัน ไปมาหาสู่กันมากขึ้นผ่านการคมนาคมและการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หรือยิ่งกว่านั้นก็มองว่าโลกาภิ...
31 มีนาคม 2020

ทำไมอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ในเยอรมนีจึงต่ำกว่าหลายประเทศ

หากนับอันดับโลกของประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)​ สูงสุดในตอนนี้ เยอรมนีอยู่ในอันดับ 5 ของโลก ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมล่าสุด (31 มีนาคม) สูงกว่า 67,000 คน   แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ อัตราการเสียชีวิตในเยอรมนีที่ถือว่าค่อนข้างต่ำกว่าหลายประเทศ โดยตัวเลขผู้เสียชีวิต ณ วันที่ 31 มีนาคม มีจำนวนเพียง 650 คน หรือคิดเป็นประม...
20 มีนาคม 2020

MBK ติดตั้งอุโมงค์สเปรย์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

ศูนย์การค้าหลายแห่งได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดในไทย ล่าสุดศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ได้ติดตั้งอุโมงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 (MBK Sanitizer Tunnel) ใช้ระบบ ‘โมชันเซนเซอร์’ ตรวจจับสัญญาณเมื่อมีลูกค้าเดินเข้าใกล้ประมาณ 1.5 เมตร จากนั้นเครื่องจะพ่นละอองสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อตลอดการเดินผ่านช่องทางอุโ...
20 มีนาคม 2020

สถานการณ์โควิด-19 ระบาดในไทย (20 มี.ค. 2563)

  วันนี้ (20 มีนาคม) กระทรวงสาธารณสุขแถลงยืนยันพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 50 ราย (รายที่ 273-322) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม   กลุ่มแรก 41 ราย - กลุ่มสนามมวย 18 ราย ครบทุกตำแหน่งงาน เซียนมวย พนักงานต้อนรับ ผู้ชม ครูมวย จากกรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ นครนายก เชียงใหม่ และสมุทรปราการ - กลุ่มสถานบันเทิงย่านทองหล่อ รามคำแหง 5 ราย รวมพนัก...
16 มีนาคม 2020

ทำความเข้าใจละอองฝอยที่เกิดจากการไอหรือจาม

  ทำความเข้าใจละอองฝอยที่เกิดจากการไอหรือจาม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มโอกาสการระบาดของเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ อาทิ โรคโควิด-19 นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการไอหรือจามแต่ละครั้งต้องปิดปากและจมูก สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่ในพื้นที่ปิดที่เต็มไปด้วยผู้คน และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ    ภาพประกอบ: พรวลี จ้วงพุฒซา...
12 มีนาคม 2020

Pandemic คืออะไร

การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อมี 4 ระดับ คือ  Endemic (โรคประจำถิ่น) คือ โรคที่เกิดขึ้นประจำในพื้นที่นั้น กล่าวคือมีอัตราป่วยคงที่และสามารถคาดการณ์ได้ โดยขอบเขตของพื้นที่อาจเป็นเมือง ประเทศ หรือใหญ่กว่านั้นอย่างกลุ่มประเทศ หรือทวีป เช่น ไข้เลือดออกในประเทศไทย โรคมาลาเรียในทวีปแอฟริกา Outbreak (การระบาด) คือ เหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้...
8 มีนาคม 2020

สำนักนายกฯ แจงเงินบริจาคโควิด-19 ไม่ได้แจกให้ประชาชนทั่วไป เตรียมไว้สนับสนุนเจ้าหน้าที่-บุคลากรทางการแพทย์

ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาจากการระบาดของโรคโควิด-19 และการแก้ไขปัญหาบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบในภาพรวม โดยเฉพาะเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลมีนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้   1.นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิส...
5 มีนาคม 2020

ราชกิจจาฯ ประกาศจาก สธ. ให้ ‘เกาหลีใต้-จีน-อิตาลี-อิหร่าน’ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย โรคโควิด-19

วันนี้ (5 มีนาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยเนื้อหาระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้แพร่อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่ง...
5 มีนาคม 2020

สรุปสถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาดทั่วโลก (5 มี.ค. 2563)

ผ่านไปแล้วกว่า 2 เดือน ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019) ทั่วโลกเพิ่มสูงกว่า 3,250 ราย ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงเกือบ 95,000 รายแล้ว ภาพรวมสถานการณ์การระบาดล่าสุดเป็นอย่างไร     ภาพประกอบ: พรวลี จ้วงพุฒซา  ...
4 มีนาคม 2020

วาติกันยืนยันโป๊ปฟรานซิสประชวรด้วยไข้หวัด ไม่พบการติดโควิด-19 หลังระบาดหนักในอิตาลี

เมื่อวานนี้ (3 มีนาคม) สำนักวาติกันยืนยันว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประชวรด้วยไข้หวัด มีอาการไอและคัดจมูก แต่ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 แต่อย่างใด หลังพบการระบาดอย่างหนักในอิตาลี ล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงกว่า 2,500 ราย เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 79 ราย รุนแรงสุดรองจากจีนแผ่นดินใหญ่และเกาหลีใต้   ...