×

โครงการประกันรายได้ข้าว

ประกันรายได้ชาวนา
15 ตุลาคม 2019

‘จุรินทร์’ คิกออฟจ่ายเงินประกันรายได้ชาวนา พิสูจน์ทำได้จริงใน 90 วันนับจากแถลงนโยบาย

วันนี้ (15 ตุลาคม) จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์หลังการเปิด Kick Off ประกันรายได้ผู้ปลูกข้าววันนี้ด้วยว่า ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ เป็นวันแรกที่ได้มีการโอนเงินส่วนต่างตามนโยบายประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวของรัฐบาล   จากนี้ไปก็จะมีการโอนเงินทุก 15 วัน งวดนี้ถือว่าเป็นงวดแรก โดยงวดถัด...
ราคาประกันรายได้ข้าว
21 สิงหาคม 2019

เทียบราคาประกันรายได้ข้าวกับราคาโรงสีรับซื้อ

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 1/2562 ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน อนุมัติโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว คือประกันรายได้ราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่    ข้าวหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละ 14 ตัน ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละ 6 ตัน ข้าวเจ้า ตันละ 1...
โครงการประกันรายได้ข้าว
21 สิงหาคม 2019

นายกฯ อนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าว หอมมะลิตันละ 1.5 หมื่นบาท ข้าวเจ้าตันละ 1 หมื่นบาท

วันนี้ (21 ส.ค. 2562) เวลา 9.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข. 1/2562) โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล    จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ราคาข้าว...