×

เทียบราคาประกันรายได้ข้าวกับราคาโรงสีรับซื้อ

21.08.2019
  • LOADING...
ราคาประกันรายได้ข้าว

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 1/2562 ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน อนุมัติโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว คือประกันรายได้ราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ 

 

ข้าวหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละ 14 ตัน

ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละ 6 ตัน

ข้าวเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละ 30 ตัน

ข้าวหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ 25 ตัน 

ข้าวเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน 

 

โดยใช้วงเงินงบประมาณ 21,000 ล้านบาทในโครงการข้าวนาปี 

 

THE STANDARD ตรวจสอบไปที่ราคารับซื้อข้าวเปลือกของสมาคมโรงสีข้าวไทย พบว่า ราคาข้าวหอมมะลิ และราคาข้าวเหนียวในปัจจุบันมีราคารับซื้อที่แพงกว่าราคาที่รัฐบาลประกันรายได้ให้ โดยข้าวหอมมะลิ ราคาสมาคมโรงสีฯ อยู่ที่ 15,800-17,700 บาท/ตัน ส่วนข้าวเหนียว รับซื้ออยู่ที่ 18,500-20,000 บาท/ตัน 

 

ส่วนราคาข้าวหอมปทุมธานี ราคาสมาคมโรงสีอยู่ที่ 8,800-11,000 บาท/ตัน ขณะที่ราคาประกันรายได้ข้าวอยู่ที่ 11,000 บาท/ตัน 

 

ขณะที่ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันมีส่วนต่างจากราคาโรงสีมากที่สุด โดยราคาประกันของรัฐอยู่ที่ตันละ 10,000 บาท/ตัน ส่วนราคาสมาคมโรงสีอยู่ที่ตันละ 7,700-8,300 บาท/ตัน 

 

ทั้งนี้ ในส่วนของข้าวหอมนอกพื้นที่ หรือข้ามหอมจังหวัด แหล่งข่าวในธุรกิจโรงสีเปิดเผยว่า โรงสีจะรับซื้อในราคาเท่ากับข้าวหอมมะลิ โดยปกติโรงสีจะไม่แยกว่าเป็นข้าวหอมมะลิจากจังหวัดใด เพราะเมื่อรับซื้อไปก็ไปสีรวมกันอยู่ดี

 

ราคาประกันรายได้ข้าว

 

ภาพประกอบ: พรวลี จ้วงพุฒซา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising