×

‘จุรินทร์’ คิกออฟจ่ายเงินประกันรายได้ชาวนา พิสูจน์ทำได้จริงใน 90 วันนับจากแถลงนโยบาย

โดย THE STANDARD TEAM
15.10.2019
  • LOADING...
ประกันรายได้ชาวนา

วันนี้ (15 ตุลาคม) จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์หลังการเปิด Kick Off ประกันรายได้ผู้ปลูกข้าววันนี้ด้วยว่า ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ เป็นวันแรกที่ได้มีการโอนเงินส่วนต่างตามนโยบายประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวของรัฐบาล

 

จากนี้ไปก็จะมีการโอนเงินทุก 15 วัน งวดนี้ถือว่าเป็นงวดแรก โดยงวดถัดไปเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และต่อไปก็วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และงวดถัดไปดำเนินการจนครบฤดูกาลผลิตนี้ เงินส่วนต่างที่โอนให้เกษตรกรนั้นงวดนี้ ครัวเรือนที่เงินสูงสุดได้ถึง 74,000 บาท และลดหลั่นกันไปตามข้อเท็จจริงและของคุณภาพข้าว และจำนวนปริมาณผลผลิตของชาวนาแต่ละครอบครัวเรือน 

 

สำหรับการจ่ายเงินในวันนี้ก็เพื่อพิสูจน์ว่านโยบายประกันรายได้ของรัฐบาลสามารถทำได้ไว ทำได้จริง เพราะสามารถโอนเงินส่วนต่างงวดแรกได้ภายในแค่ 90 วัน นับแต่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

 

ซึ่งการประกันรายได้เกษตรกรที่ปลูกข้าวนี้เป็น 1 ใน 5 ตัวที่รัฐบาลมีนโยบายประการคือ ข้าว ยางพารา มันสําปะหลัง ข้าวโพด และปาล์มน้ำมัน สำหรับปาล์มน้ำมันนั้นได้มีการโอนเงินส่วนต่างงวดแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาและต่อไปก็จะโอนไปเรื่อยๆ จนครบทั้งหมด 8 งวดด้วยกันในแต่ละปีสำหรับปาล์มน้ำมัน

 

สำหรับราคาประกันข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน  

 

ส่วนยางพารา วันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วโดยประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางสำหรับยางแผ่นดิบชั้นสามกิโลกรัมละ 60 บาท น้ำยางสดกิโลกรัมละ 57 บาท ยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ 23 บาท ซึ่งได้กำหนดให้จ่ายเงินส่วนต่างตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน

 

สำหรับยางที่ต้องใช้เวลา 15 วัน ก็เพราะว่าจะต้องทยอยตรวจสวน ซึ่งให้เวลาการยางแห่งประเทศไทย ตรวจสวน 15 วัน ตรวจเสร็จก็จะโอนเงินทันทีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าบัญชีเกษตรกร เตรียมไว้ 24,000 ล้านบาท จ่ายทั้งหมด 6 งวด

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories