×

นายกฯ อนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าว หอมมะลิตันละ 1.5 หมื่นบาท ข้าวเจ้าตันละ 1 หมื่นบาท

โดย THE STANDARD TEAM
21.08.2019
  • LOADING...
โครงการประกันรายได้ข้าว

วันนี้ (21 ส.ค. 2562) เวลา 9.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข. 1/2562) โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล 

 

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ราคาข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นยังอนุมัติมาตรการคู่ขนานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกี่ยวกับค่าผลิตหรือเก็บเกี่ยวเป็นสองเรื่องวันนี้ 

 

สำหรับกรณีการอนุมัติโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวนั้น คือประกันรายได้ราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ข้าวหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละ 14 ตัน, ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท จำนวน 16 ตัน, ข้าวเจ้า ตันละ 10,000 บาทจำนวน 30 ตัน, ข้าวหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท จำนวน 25 ตัน และข้าวเหนียว ตันละ 12,000 บาท จำนวน 16 ตัน โดยใช้วงเงินงบประมาณ 21,000 ล้านบาทในโครงการข้าวนาปี 

 

ส่วนในเรื่องโครงการช่วยค่าเก็บเกี่ยว หรือสนับสนุนการผลิตนั้นจะช่วย 500 บาทต่อไร่ จำนวนครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ถือเป็นโครงการคู่ขนาน แต่จะต้องไปตกลงเรื่องวงเงินกับสำนักงบประมาณก่อน ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหญ่ต่อไป 

 

โดยโครงการประกันรายได้นั้นคาดว่าจะสามารถนำเข้าคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 27 ส.ค. นี้ ในส่วนของรายละเอียดนั้นฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือทั้งกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ จะได้ดำเนินการต่อไป

 

รายงานข่าวแจ้งว่า ในที่ประชุมได้มอบหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กับกระทรวงพาณิชย์จัดทำรายละเอียดโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 และให้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. นำเสนอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบต่อไป

 

ซึ่งการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงในการทำโครงการประกันรายได้ราคาข้าวนั้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยจะทำการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหลังทำการเพาะปลูก 15-60 วันในภูมิภาคอื่นๆ จะเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 ส่วนภาคใต้จะเริ่มวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising