×

แรงงาน

Domestic Workers Day
16 มิถุนายน 2019

16 มิถุนายน – วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล (Domestic Workers Day)

อาชีพลูกจ้างทำงานบ้านเป็นหนึ่งในอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลก แต่จนถึงปัจจุบันค่าตอบแทนก็ยังคงเป็นหนึ่งในค่าตอบแทนที่ต่ำที่สุดเช่นกัน ด้วยเหตุนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization - ILO) ลงมติอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน หรือ Domestic Workers Convention, 2011 (No....
หนี้ครัวเรือน
30 เมษายน 2019

ผลสำรวจ ม.หอการค้าไทย แรงงานไทยเป็นหนี้ 1.5 แสนบาทต่อครัวเรือน และเพิ่มขึ้นถึง 15% จากปีที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจแรงงานที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท โดยจากกลุ่มตัวอย่าง 95% พบว่ามีบุคคลที่รับภาระหนี้สินจากการกู้ยืมมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งก่อให้เกิดหนี้สินต่อครัวเรือนประมาณ 158,855 บาทต่อครัวเรือน หรือมีเพิ่มขึ้นกว่า 15% หากเทียบจากปีก่อน ขณะที่การใช้จ่ายวันแรงงาน คาดว่าเงินจะสะพัด 2,232 ล้านบาท ต่ำสุดในรอบ 3 ปี   เ...
25 ธันวาคม 2018

เผยสถานการณ์แรงงานปี 2561 ข้อพิพาทลดลง จับตาปีหน้าคนตกงานเพิ่ม หลัง AI มีบทบาท

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2561 (วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 พฤศจิกายน 2561) ว่า ข้อพิพาทแรงงานในปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อพิพาทแรงงาน 44 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 37,830 คน   ขณะที่ในปี 2560 มีข้อพิพาทแรงงาน 59 แห่ง ลูกจ้าง 57,425 คน ซึ่งได้ดำเนิ...

X
Close Advertising