×

แมงกะพรุน

26 กันยายน 2019

นักชีววิทยาระบุ กิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุให้จำนวนแมงกะพรุนเพิ่มขึ้น

กิจกรรมของมนุษย์ ตั้งแต่การทำประมงมากเกินไป ปัญหาขยะพลาสติก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ล้วนมีส่วนทำให้จำนวนประชากรแมงกะพรุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบางพื้นที่ของโลก สอดคล้องกับโครงร่างรายงานขององค์การสหประชาชาติที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา    ฟาเบียน ลอมบอร์ด นักชีววิทยาทางทะเลจากมหาวิทยาลัยซอร์บอร์น ประเทศฝรั่งเศส ให้สัมภาษณ์สำ...