×

แนวกันไฟ

29 มกราคม 2024

ชาวม้ง 12 หมู่บ้านร่วมกันทำแนวกันไฟ ปกป้องไฟป่า ฝุ่น PM2.5

วันนี้ (29 มกราคม) ช่างภาพข่าว THE STANDARD เดินทางไปยังลานกิจกรรมบริเวณหอเฝ้าระวังไฟ บ้านบวกจั่น ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเก็บภาพกิจกรรม ‘Kick Off แนวกันไฟ บ้านบวกจั่น’ เพื่อยกระดับการทำงาน ประสานความร่วมมือลดไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อให้มีความพร้อมและช่วยให้เกิดการปรับตัว รับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีเคร...
28 มีนาคม 2023

ภาครัฐจับมือประชาชน Kick Off ปลูกกล้วย-ทำแนวกันไฟป่าเชิงดอยสุเทพ หวังหยุดปัญหา PM2.5 ระยะยาว

หลังจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีความรุนแรงมายาวนานต่อเนื่อง ทำให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนได้มีการขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น    โดยในช่วงเช้าของวันนี้ (28 มีนาคม) หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ส...
เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ
19 มกราคม 2023

เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ ยื่นหนังสือตรวจสอบงบแนวกันไฟ หวั่นงบประมาณไม่ได้ถูกนำไปใช้จริง

วันนี้ (19 มกราคม) วิทยา ครองทรัพย์ ผู้ประสานงานสภาลมหายใจภาคเหนือ ร่วมเป็นตัวแทนเข้ายื่นหนังสือต่อ พงษ์ศักดิ์ สุระประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (ดูแลพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) ขอให้ตรวจสอบโครงการจัดทำแนวกันไฟของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เป็นไปตามการจัดจ้าง เ...

X
Close Advertising