×

เสรีภาพ

8 มกราคม 2018

พุทธ พราหมณ์ ผีไทยๆ คือ ‘ความหลากหลาย’ จริงหรือ?

เวลาเราพูดกันว่า การอยู่ร่วมกันของพุทธ พราหมณ์ ผีในพื้นที่ต่างๆ ของสังคมไทย เช่นมีพิธีกรรมผสมผสานพุทธ พราหมณ์ ในรัฐพิธี มีสัญลักษณ์พุทธ พราหมณ์ ผีในวัด ในสำนักคนทรงเจ้า ในสถานที่และประเพณีความเชื่อของท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งสืบทอดกันมายาวนาน ปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อน ‘ความหลากหลาย’ (diversity) ทางศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี   ผมอดสงสัยไม่ได...
7 กันยายน 2017

จุฬาฯ ออกแถลงการณ์ แจงกรณีปลด ‘เนติวิทย์’ ย้ำให้เสรีภาพ แต่ต้องไม่กระทบความศักดิ์สิทธิ์

       ตกเป็นข่าวบนหน้าสื่ออย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตัดสินลงโทษทางวินัยด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ 25 คะแนนต่อกลุ่มนิสิต นำโดย นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ในฐานะประธานสภานิสิตจุฬาฯ และเพื่อนนิสิตอีก 4 คน        ซึ่งตามระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529 ...
30 สิงหาคม 2017

หัวรุนแรง เรียกร้องแต่เสรีภาพ? ถกความคิดเด็กรัฐศาสตร์ มธ. เมื่อถูกมองจากสังคม (ไทย)

       เมื่อเอ่ยชื่อ ‘มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์’ ซึ่งมีชื่อเดิมว่า ‘มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง’ หลายคนมักจะติดภาพขบวนการนักศึกษากับการแสดงออกทางการเมือง และถูกใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางการเมืองต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน      แต่หากโฟกัสมาที่ ‘นักศึกษา’ มีคำถามและข้อสังเกตจากสังคมบางกลุ่...

Close Advertising