×

เสรีภาพทางวิชาการ

เสรีภาพทางวิชาการในสภาวะเสื่อมถอย
5 เมษายน 2021

เสรีภาพทางวิชาการในสภาวะเสื่อมถอย: จับจอง กดทับ คุกคาม หมุนกลับ เพื่อคุณค่าเก่าดำรงอยู่

วันนี้ (5 เมษายน) ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน จัดงานเสวนา ‘เสรีภาพทางวิชาการในสภาวะเสื่อมถอย’ ในโอกาสตีพิมพ์หนังสือ 80 ปี นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ปัญญาชนแห่งสยามยุคเปลี่ยนผัน โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิท...
นักวิชาการนานาชาติเรียกร้องจุฬาฯ ให้ปกป้องเสรีภาพทางวิชาการ ยุติการคุกคามต่อ ‘ณัฐพล ใจจริง’
5 เมษายน 2021

นักวิชาการนานาชาติเรียกร้องจุฬาฯ ให้ปกป้องเสรีภาพทางวิชาการ ยุติการคุกคามต่อ ‘ณัฐพล ใจจริง’

วันนี้ (5 เมษายน) เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ได้เผยแพร่แถลงการณ์ นักวิชาการนับร้อยคนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ได้ร่วมกันลงนามและส่งจดหมายไปยังผู้บริหารระดับสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเรียกร้องให้ผู้บริหารปกป้องเสรีภาพทางวิชาการ และยุติการคุกคามต่อ ดร.ณัฐพล ใจจริง โดยระบุว่า    ดร.ณ...
กลุ่มประเทศที่มีเสรีภาพทางวิชาการ
18 มีนาคม 2021

กลุ่มประเทศที่มีเสรีภาพทางวิชาการมากที่สุด-น้อยที่สุด ประจำปี 2020

จากผลการจัดกลุ่มประเทศที่มีเสรีภาพทางวิชาการมากที่สุด-น้อยที่สุด ประจำปี 2020 โดย Global Public Policy Institute (GPPi) ของเยอรมนี ที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาธรรมาภิบาลโลกผ่านงานวิจัย คำชี้แนะเชิงนโยบาย และการถกเถียงกัน ซึ่งจะให้กำหนดช่วงค่าดัชนีเสรีภาพทางวิชาการในประเทศแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาจาก 5 ตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่ เสรีภาพในการค้นคว้าวิจัย, เสรีภาพใ...

Close Advertising