×

เสนาะ อูนากูล

ดร.เสนาะ อูนากูล
26 พฤศจิกายน 2021

ชมคลิป: 100 ปีมีครั้งเดียว โอกาสของไทยหลังโควิด-19

‘เรื่องที่จะเกิดขึ้นในไทยมีมาก โอกาสมันเยอะเหลือเกิน เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ ถ้าเป็นผม ต้องช่วยกันทำให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่มีโอกาสที่จะทำงานให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมือง’   ดร.เสนาะ อูนากูล กล่าวใน Welcome Speech ‘The Great Reform ทำไมไทยต้องปฏิรูป’ บทเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2021   #THESTANDARDECONOMICFORUM2021 #ทำไมไทยต้อ...
เสนาะ อูนากูล
26 พฤศจิกายน 2021

ดร.เสนาะ อูนากูล ระบุไทยมีโอกาสครั้งใหญ่เปลี่ยนประเทศสู่อุตสาหกรรมใหม่ แนะต้องช่วยกันทำให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่มีโอกาสพัฒนาประเทศ

วันนี้ (26 พฤศจิกายน) ในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2021 ในหัวข้อ ‘One Last Chance 100 ปีมีครั้งเดียว โอกาสของไทยหลังโควิด-19’ ได้รับเกียรติจาก ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้ามาแบ่งปันแนวคิดและมุมมองต่อประเด็นดังกล่าว ...
THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2021
4 พฤศจิกายน 2021

เหตุผลที่ห้ามพลาด THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2021 กับการขึ้นเวทีของตำนานนักพัฒนาเศรษฐกิจรุ่นบุกเบิก

100 ปี (อาจ) มีครั้งเดียว โอกาสที่คุณจะได้ฟังมุมมองต่อประเทศไทยหลังโควิด-19 จากเทคโนแครตผู้อยู่เบื้องหลังยุครุ่งเรืองที่สุดของไทย ดร.เสนาะ อูนากูล บนเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2021    นี่คือโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง กับการขึ้นเวทีร่วมสนทนาของตำนานนักพัฒนาเศรษฐกิจรุ่นบุกเบิกอย่าง ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลอานันท์ ป...
Eastern Seaboard
23 กรกฎาคม 2021

‘อีอีซี’ ดึงกูรูเศรษฐกิจถอดแนวคิด ‘อีสเทิร์นซีบอร์ด’ หวังต่อยอดความสำเร็จสร้างเขตพัฒนาพิเศษระดับโลก

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดเสวนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์หัวข้อ ‘จาก ESB สู่ EEC กับการเป็นเขตพัฒนาพิเศษระดับโลก’    โดยมีผู้ร่วมสัมมนา คือ ดร.เสนาะ อูนากูล ประธานคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สกพอ., ดร.อาณัติ อาภาภิรม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สกพอ., ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานมูลนิธิเสนาะ อูนากูล และ ดร.คณิศ ...

Close Advertising