×

อภัย สุทธิสังข์

2 พฤษภาคม 2018

โยกอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดทางสอบสวนทุจริตวัคซีนพิษสุนัขบ้า

เมื่อวานนี้ (1 พ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และนายสรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธ...
21 มีนาคม 2018

รวมตัวค้าน Set Zero สุนัขจรจัด

ภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมด้วย สมบัติ บุญงามอนงค์ และผู้รักสุนัข รวมตัวกันเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและเรียกร้องให้ยุติการ Set Zero สุนัขจรจัด ต่อนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์     เนื่องจากสถานการณ์ที่มีความน่าเป็นห่วง โดยหลายพื้นที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้สังคมมีการมองสุนัขจรจัดที่มีจำนวนมาก...

Close Advertising