×

โยกอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดทางสอบสวนทุจริตวัคซีนพิษสุนัขบ้า

โดย THE STANDARD TEAM
02.05.2018
  • LOADING...

เมื่อวานนี้ (1 พ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และนายสรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์

 

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายสรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์

 

ซึ่งในภายหลัง นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า ได้เสนอ ครม. ให้โยกย้ายอธิบดีกรมปศุสัตว์ออกจากตำแหน่ง เพื่อให้การสอบสวนปัญหาการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างโปร่งใส เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนความผิดวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมปศุสัตว์ 5 คน ที่อยู่ในชุดคณะกรรมการจัดซื้อวัคซีนในปี 2559 โดยไม่ผ่านการรับรองของ อย. และพบวัคซีนตกมาตรฐาน 1 ล้านโดส

 

“สำหรับการสลับตำแหน่งครั้งนี้ เนื่องจากกรมปศุสัตว์มีปัญหาเรื่องของวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่ได้รับร้องเรียนให้ตรวจสอบการทุจริตที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและขณะนายอภัย ดำรงตำแหน่ง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วพบว่า มีมูลการทุจริตเกิดขึ้นจริงในการประกวดราคารับซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในปี 2559 โดยขณะนี้ทางองค์การอาหารและยา (อย.) ได้เรียกคืนวัคซีนที่แจกไปแล้วทั้งหมด และเป็นผลต่อเนื่องให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้ารุนแรงมากขึ้นในปี 2561”

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising