×

หออัครศิลปิน

12 ตุลาคม 2017

บันทึกการตามหา ‘Standard’ หนังสือพิมพ์ที่รัชกาลที่ 9 เคยทรงงานเป็นช่างภาพ (ตอนที่ 2 พบเจอ)

       “เจอแล้ว!”      เป็นความรู้สึกของผู้เขียนหลังเห็นคำว่า ‘แสตนดาร์ด เยาวชน’ บนสันหนังสือในรถเข็นเหล็กสีเทาของเจ้าหน้าที่หอสมุด          การเปิดหน้าแรกเป็นไปอย่างระมัดระวัง เพราะไม่อยากขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ทำลายเอกสารชิ้นสำคัญของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นหนังสื...
4 ตุลาคม 2017

ตราตรึงไว้ในความทรงจำ 6 พิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ที่ไปได้ง่ายรอบกรุง

นับว่าเป็นความโชคดีของประชาชนชาวไทยที่เคยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล ทั้งยังทรงธำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พสกนิกรอย่างยิ่งยวด ความเรียบง่ายภายใต้ ‘ความพอเพียง’ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแสดงให้เห็นผ่านพระจริยวัตรต่างๆ ซึ่งเราล้วนสามารถนำไปยึดถือเป็นหลักปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริง นั่นยังไม่รวมถึ...

Close Advertising