×

หลักทรัพย์จดทะเบียน

E-Book
25 มกราคม 2022

ครม. อนุมัติหลักการให้กิจการ E-Book มีสิทธิ์ขอจดทะเบียนและเสีย VAT ได้ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น

วานนี้ (24 มกราคม) ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้กิจการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน ที่อยู่ในรูปขอ...
26 พฤศจิกายน 2018

บริษัทในตลาดหุ้นกำไรยังดีกว่า 7.5 แสนล้านบาท กลุ่มพลังงาน-ธนาคารพาณิชย์ยังโดดเด่น

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ให้ข้อมูลว่าหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน SET จำนวน 507 หลักทรัพย์ หรือคิดเป็น 95.3% จากทั้งหมด 532 หลักทรัพย์ นำส่งผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก ปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยพบว่าหลักทรัพย์ที่รายงานผลกำไรสุทธิมีจำนวน 412 หลักทรัพย์ คิดเป็น 81% ของห...

Close Advertising