×

บริษัทในตลาดหุ้นกำไรยังดีกว่า 7.5 แสนล้านบาท กลุ่มพลังงาน-ธนาคารพาณิชย์ยังโดดเด่น

26.11.2018
  • LOADING...

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ให้ข้อมูลว่าหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน SET จำนวน 507 หลักทรัพย์ หรือคิดเป็น 95.3% จากทั้งหมด 532 หลักทรัพย์ นำส่งผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก ปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยพบว่าหลักทรัพย์ที่รายงานผลกำไรสุทธิมีจำนวน 412 หลักทรัพย์ คิดเป็น 81% ของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด

 

หลักทรัพย์จดทะเบียนมียอดขายรวมกว่า 8.62 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.82% โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) กว่า 8.71 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.95% และมีกำไรสุทธิกว่า 7.59 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.27% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน

 

เมื่อพิจารณาฐานะการเงินของกิจการ ณ สิ้นไตรมาส 3/2561 พบว่าโครงสร้างเงินทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียนยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ภาคการเงินมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.28 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 1.15 เท่า

 

ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นว่าผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์จดทะเบียนปรับตัวดีขึ้น สอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่อเนื่อง แม้ว่าราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการยังรับมือการเปลี่ยนแปลงได้ดี ทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 ทั้งนี้หมวดธุรกิจที่มีมูลค่ากำไรสุทธิเติบโตโดดเด่น ได้แก่ หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ หมวดธนาคารพาณิชย์และกลุ่มบริการ

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising