×
475803

หญิงตั้งครรภ์

โควิด-19 กับหญิงตั้งครรภ์ และข้อมูลที่คุณแม่ต้องศึกษา
14 เมษายน 2021

โควิด-19 กับหญิงตั้งครรภ์ และข้อมูลที่คุณแม่ต้องศึกษา

ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนครอบครัวว่าจะมีบุตรในช่วงนี้อาจมีความกังวลว่าการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 จะส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะทารกในครรภ์ รวมถึงการฉีดวัคซีน ผู้เขียนจึงรวบรวมข้อมูลและคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   ความรุนแรง: โดยรวมแล้วความเสี่ยงต่ออาการรุนแรง ‘ต่ำ’ แต่หญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยเป็นโค...
ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎหมาย หญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ มีผลบังคับแล้ว
7 กุมภาพันธ์ 2021

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎหมาย หญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ มีผลบังคับแล้ว

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้...
เกิดเหตุสังหารหมู่ในอินเดียแนโพลิส เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย หนึ่งในนั้นเป็นหญิงตั้งครรภ์
25 มกราคม 2021

เกิดเหตุสังหารหมู่ในอินเดียแนโพลิส เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย หนึ่งในนั้นเป็นหญิงตั้งครรภ์

วันนี้ (25 มกราคม) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกิดเหตุสังหารหมู่ในอินเดียแนโพลิส รัฐอินดีแอนาของสหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น พบผู้ได้รับบาดเจ็บรายหนึ่งเป็นเด็กชายมีบาดแผลจากอาวุธปืน ก่อนที่จะพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 รายในบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ห่างจากจุดที่พบเด็กชายคนดังกล่าวราวครึ่งไมล์ หนึ่งในนั้นเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่...
ธณิกานต์ ชี้เจตนารมณ์กฎหมายไม่ได้สนับสนุนทำแท้ง แต่เป็นช่องทางช่วยผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
20 มกราคม 2021

ธณิกานต์ ชี้เจตนารมณ์กฎหมายไม่ได้สนับสนุนทำแท้ง แต่เป็นช่องทางช่วยผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

วันนี้ (20 มกราคม) การประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระเร่งด่วน คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานทำให้แท้งลูก เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ก่อนคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผล คือภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีเจตนารมณ์สำคัญเพื่อประโยชน์ต่อสิทธิและความปลอดภัยของสตรี    ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ รองประธานคณะกรรมา...
สภาผ่านกฎหมาย หญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ ส่วนอายุครรภ์มากกว่านั้นมีเงื่อนไขกำหนด
20 มกราคม 2021

สภาผ่านกฎหมาย หญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ ส่วนอายุครรภ์มากกว่านั้นมีเงื่อนไขกำหนด

วันนี้ (20 มกราคม 2564) ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว    ที่มีมติเสียงข้างมาก 276 ต่อ 8 เสียง เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา เพื่อแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง ตามคำวินิจฉัย...
เคาะแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 แบ่ง 3 เฟส ยกเว้นหญิงตั้งครรภ์-เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ย้ำให้ฉีดตามความสมัครใจ
16 มกราคม 2021

เคาะแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 แบ่ง 3 เฟส ยกเว้นหญิงตั้งครรภ์-เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ย้ำให้ฉีดตามความสมัครใจ

คณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เห็นชอบแผนงานให้วัคซีนในประเทศไทย พร้อมตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงาน ระบุเป้าหมายเพื่อลดอัตราการป่วยและตายในกลุ่มเสี่ยง ปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ย้ำเตือนฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง &nb...
อนุกรรมการฯ วัคซีนโควิด-19 เคาะแผนฉีดวัคซีนและกลุ่มเป้าหมาย งดฉีดเด็กต่ำกว่า 18 ปี และหญิงตั้งครรภ์
15 มกราคม 2021

อนุกรรมการฯ วัคซีนโควิด-19 เคาะแผนฉีดวัคซีนและกลุ่มเป้าหมาย งดฉีดเด็กต่ำกว่า 18 ปี และหญิงตั้งครรภ์

วันนี้ (15 มกราคม) ที่กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข    ในวันนี้ที่ประ...
ส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ 28 ปี อายุครรภ์ 38 สัปดาห์ จาก รพ.สมุทรสาคร ผลตรวจ Swab ติดโควิด-19 ไม่แสดงอาการ
9 มกราคม 2021

ส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ 28 ปี อายุครรภ์ 38 สัปดาห์ จาก รพ.สมุทรสาคร ผลตรวจ Swab ติดโควิด-19 ไม่แสดงอาการ

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยการเตรียมแผนรับผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ส่งต่อจากโรงพยาบาลสมุทรสาครมายังโรงพยาบาลราชวิถี ว่า กรมการแพทย์ยึดหลักความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (2P Safety) และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดตามแนวทางการแพทย์วิถีใหม่ หรือ  New Normal of Medical Services    ...
23 ธันวาคม 2020

งานวิจัยชี้ ‘หญิงท้องใกล้คลอด’ ไม่มีแนวโน้มแพร่โควิด-19 สู่ทารก

วันนี้ (23 ธันวาคม) งานวิจัยล่าสุดของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกเผยแพร่เมื่อวานนี้ (22 ธันวาคม) ชี้ว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) อันก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ระหว่างอายุครรภ์ 7-9 เดือน หรือช่วงการตั้งครรภ์ไตรมาส 3 ไม่มีแนวโน้มจะแพร่เชื้อไปยังทารกแรกเกิดได้ งานวิจัยดังกล่าวที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหร...
ครม. เห็นชอบแก้กฎหมายให้หญิงมีครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งได้ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผู้หญิงและเด็ก
17 พฤศจิกายน 2020

ครม. เห็นชอบแก้กฎหมายให้หญิงมีครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งได้ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผู้หญิงและเด็ก

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ว่า ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานทำให้แท้งลูก โดยมีที่มาคือ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 กำหนดให้หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื...